Anmäl dig här

10 februari 10:00 - 11:30

Genom S2C projektet sätter vi nu fokus på energieffektiva byggnader som en viktig del i hållbart byggande. Det kunskapspaket som AFRY tar fram åt oss börjar bli klart och snart är det dags att berätta. Nu bjuder vi in till den första i en serie av aktiviteter!

Vad utmärker egentligen energieffektiva byggnader? Hur läggs grunden för lågt energibehov och hur väljer och utformar man tekniska system för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp? Hur förfinas klimatstyrningen för att tillsammans med värmeåtervinning, lokal produktion av solel och energilagring minimera energitillförseln och samtidigt optimera inomhusklimatet?

I detta första webbinarium tittar vi på helheten och ger några av svaren. Från definitioner och begrepp till de krav och regler som gäller för olika byggnaders energiprestanda. Det handlar om byggnadsutformning och om klimatskärmens betydelse för energibehovet och berättar om valet av energieffektiva installationer, smart fastighetsstyrning samt integrationen till lokal solelsproduktion och energilagring. Vidare diskuteras beställarens roll genom fastighetens livscykel, från kravställning i tidiga skeden, genom byggskedet till driftsfasen.

Vi har också bjudit in Ingrid Westman från Friendly Building. De är en av flera aktörer som är engagerade i byggandet av stadsdelen Tamarinden i Örebro. Ett mycket spännande projekt på framkant. Bland annat då det kommer till energifrågorna. Friendly Building bygger klimatsmart och till certifierad internationell passivhusstandard, med solelsanläggningar och med batterier för energilagring.

Vi avslutar med en framtidsspaning. Mycket spännande är på gång genom energisystemets omställning där fastigheter integreras mot omgivningen för effektreduktion och där den smarta styrningen utvecklas med teknik för artificiell intelligens. Men det händer mycket mer...

Målgrupp:

Detta webbinarium vänder sig till en bred målgrupp av aktiva och intresserade inom fastighetssektorn. Beställarfunktioner, fastighetsutvecklare, energiingenjörer och drifttekniker samt aktiva inom förvaltning och underhåll har alla nytta av denna aktivitet.

När och var:

Den 10 februari kl 10:00 - 11:30. Webbinarium genom Teams.

Agenda

10:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst

 • Energieffektiva byggnader - Ulf Aronsson och Joachim Wallenstein, AFRY
  Utifrån kunskapspaketets olika delar berättar vi om 
  - Energitekniska definitioner, begrepp samt krav och regler
  - Låga energibehov genom byggnadsutformning och klimatskärm
  - Energieffektiva installationer och smart fastighetsstyrning

  - L
  okal produktion av solel och energilagring.
  - Beställarens roll ; från kravställning, delaktighet i byggskedet och till driftsfasen.

 • Tamarinden Örebro - Ingrid Westman, Friendly Building
  I Örebro är en ny hållbar stadsdel på väg att växa fram. "Smart stad" är ett av fem teman och tar ett starkt fokus på energi. Friendly Building är ett av företagen som ska bygga i Tamarinden. Ingrid berättar om Tamarinden och om hur Friendly Buildings eget byggande planeras avseende energi- och klimatprestanda.


 • En framtidsspaning - Joachim Wallenstein, AFRY
  Mycket är på gång. Förfinad styrning med smarta algoritmer och AI. Ett högre fokus på effektstyrning, energilagring och utökad värmeåtervinning. Hårdare lagstiftning gällande klimatprestanda och luftkvalitet samt klimatförändringars påverkan på byggandet. Balansen mellan klimatpåverkan (CO2 påverkan) och energiprestanda har också sina utmaningar.
 • Diskussion och tillfälle att ställa frågor - Alla

 • Avslutning och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV

11:30  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319