Anmäl dig idag!

23 november 2023 09:00-10:30

Välkomna

... till en förmiddag då vi pratar om det växande intresset för elbåtar och elbåtsdrift, och hur du som hamn kan följa med i utvecklingen och de nya tjänster som efterfrågas. 

Projektet go: LEIF bjuder in till denna online-workshop där du som hamn får veta mer om nuläget för fritidsbåtsmarknaden. Hur ni som hamn kan jobba med elektrifieringsfrågan i ett tidigt skede och vad som kan vara bra att undersöka och fokusera på i den egna hamnen för att kunna ta emot de första elbåtarna. 

Under workshopen ges möjlighet att diskuterar utifrån er hamns utgångspunkt i ett par olika frågeställningar.

Frågeställningar

Inför workshopen önskar vi att ni fundera över följande frågeställningar:

 1. Vilken tidshorisont ser jag i min hamn när det kommer till elektrifiering?
 2. Om jag ser min hamn, vilka båtar skulle kunna bli elektrifierade i närtid? Vad leder det till hos oss?
 3. Vad behöver jag mer kunskap om i min hamn för att elektrifiera den?
 4. Vad ser jag för utmaningar och möjligheter med en elektrifieringsresa i hamnen?

Bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.


Program

Välkomna och kort introduktion till förmiddagen
Karsten Aust, Agders Fylkeskommune

Transportstyrelsens Båtlivsundersökning 2020
Jenny Blomberg, Transportstyrelsen

Norges politiska mål om elektrifiering 
Ståle Almenning, Norsk Elbåtförening

Gruppövning - fråga 1 & 2
1. 
Vilken tidshorisont ser jag i min hamn när det kommer till elektrifiering?
2.
 
Om jag ser till min hamn, vilka båtar skulle kunna bli elektrifierade i närtid och vad leder det till hos oss?

  Återsamling i helgrupp

  Elektrifiering i hamnen - grundläggande frågor om hamnars behov
  Peter Berg, projektledare go:LEIF, Innovatum Science Park

  Förbereda för laddning i småbåtshamnar
  Katrin Törnqvist, hamnchef Tanums Hamnar AB

  Gruppövning - fråga 3 & 4
  3. Vad behöver jag mer kunskap om i min hamn för att elektrifiera den?
  4. V
  ad ser jag för utmaningar och möjligheter med en elektrifieringsresa i hamnen?

   Återsamling i helgrupp

   Förmiddagen avslutas


   Anmäl dig idag!

   Om workshopen

   Webbinariet hålls via Teams den 23 november 2023, kl. 9:00-10:30
   Länk skickas ut några dagar i förväg. 

   Sista anmälningsdag: 20 november 

   Målgrupp:
   Hamnar - privata och kommunala, längs Västkusten i Sverige (från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr) samt längs norska sydkusten.

   Teknisk support: Kontakta Ylva Barr om ni har problem att koppla upp till workshopen, ylva.barr@goteborgsregionen.se - tel: +46 31 335 53 77


   Kontaktpersoner

   Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
   mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se - tel: +46 31 335 53 77

   Karsten Aust, Agders Fylkeskommune
   mail: karsten.aust@agderfk.no - tel: +47 474 619 00

   Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
   mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

   Anmäl dig idag!