Anmäl dig här

20 april 2022 10:00-11:00

Digitalisering skapar möjligheter att minska kostnaden för projektering, men tyvärr är det inte ovanligt att de digitala värdekedjorna kräver mycket handpåläggning. För att skapa en effektiv projektering krävs en helhetssyn på processen.

POJI AB är en ingenjörsbyrå specialiserad på hållfasthetsberäkningar och statik. Dimensionering är en speciell aktivitet under projekteringen som har stor påverkan på den slutliga konstruktionen. Den är också starkt beroende av effektiva arbetssätt som stöds av digitalt informationsutbyte mellan berörda parter. 

Per-Olof Hulthe på POJI AB ger sin syn på hur projekteringen bör genomföras generellt och visar exempel på hur POJI arbetar för att erbjuda sina kunder hög kvalitet och korta ledtider genom parametriserade beräkningsprocesser.

Seminariet riktar sig till dig som är en del av projekteringsprocessen och som vill få exempel på hur den kan ske snabbare och effektivare.

Praktisk information

Var? Online 
När?
Onsdag 20 april kl. 10.00-11.00
Kostnad? 
Eventet är helt kostnadsfritt. 
MöteslänkKlicka här för att ansluta till mötet

Kontaktperson: Jan Oscarsson, Innovatum Science Park
jan.oscarsson@innovatum.se

Anmäl dig här

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.