7-8 maj

Välkommen på två dagar nätverksträff för Energi- och klimatrådgivarnätverket. 

7 maj Vi samlas på Slipens hotell, Fiskebäckskil, frukostfika från 09:00.

9.00 Ankomstfralla & kaffe

9:30 Hej och välkomna, summering året hittills. Diskussion och frågor. Information från EM/RUL. 

10:00 Casebaserad workshop kopplat till utveckling av den nationella hemsidan. Alla EKR nationellt skall genomföra denna under Maj. 

11:00 Öppen diskussion kring Nationella satsningarna, tankar, frågor, hur kan vi jobba inom dessa områden? Behövs något mer stöd? (Materialen från Energimyndigheten kring företagsrådgivning och  energiberedskap presenteras under Town Halls utbildningstimme i mars och april. 

12.00 Lunch (Brygghuset).

13:00-14:00 Maria A och Petter genomgång  introduktion eldrivna båtar och effektanalys i hamn. 

14:00 Rundvandring på Slipens Marina.

14.30 Eftermiddagsfika 

15:00-17:00  Vi får provåka elbåt och prata med  elbåtsleverantören. Energirådgivning i hamnen, i grupper.

19.00 Middag på Brygghuset (ligger granne med Slipens hotell).8 maj

Dag två fokuserar på effekt- och energianalyser generellt och marin verksamhet specifikt med studiebesök i Lysekil där vi träffar kommunens hamnchef och företrädare för det lokala energibolaget LEVA i Lysekil. Lysekils hamn utökar under våren sin laddinfrastruktur med supersnabbladdare för elbåt. 

07:00 Frukost

8.15 Vi kör igång, konferenslokalen på Slipens hotell. Tema energirådgivning i hamnar. Peter Berg och Maria Aronsson om go:LEIF projektet och vad som görs där.   

9:30 Vi promenerar till färjan.

9:58 Färjan till Lysekil avgår. Info om elfärjan. 

Studiebesök i Lysekil, Mikael Niklasson från LEVA Lysekil som har installerat laddstolpar + Elinor Jensen från Lysekils kommun, hamnchef. 

Hämtlunch. Äter i Lysekil. 

Färjan tillbaka går 12:40.

13:30 Redovisning av energirådgivningen. Eftermiddagsfika runt 14:30. Sammanfattning och utvärdering. 

15:00 Avslut. 

BOENDE

Vi bor på Slipens Hotell Fiskebäckskil + deras systerhotell Tweed Hotel som ligger 2 min bort. Alla får eget rum. 

Träffen är kostnadsfri. Anmälan krävs. Absolut sista anmälningsdag 15/4 (gärna tidigare).

Artikel: 

Lyckans Slip Marina första destinationen för superladdare för elbåtar i Sverige och Norden - Båtliv - Medlemstidning för Svenska Båtunionen (batliv.se)

Lyckans Slip Marina Becomes First Aqua superPower Destination in Sweden and the Nordics (aqua-superpower.com)

Hitta till träffen!

Slipens Hotell
Fiskebäckskilsvägen 28
45178 Fiskebäckskil

Tel: +46 (0)523-22222
Mail: kontakt@slipenshotell.se

http://www.slipenshotell.se/


Träffen anordnas av

Energikontor Väst