Anmäl dig här!

4 juni 08:30-09:30Produktionstekniskt Centrum eller digitalt

Välkommen att lyssna till Ann Svensson från Högskolan Väst. Du kan delta antigen på plats på PTC i Trollhättan eller digitalt via länk.

Projektet 'Digitalisering för hälsopromotion i industrin' identifierar och utvärderar innovativa arbetssätt för att uppnå hållbar hälsa i arbetslivet med stöd av digitala lösningar

Vi bjuder nu in Ann Svensson från Högskolan Väst, hon berättar om projektet som utvecklar kunskap och kompetens kring mätetal och insatser som är viktiga för en hållbar hälsa. Projektet ska också ta reda på vilka effekter dessa mätetal och insatser kan ha på medarbetarnas hälsa samt på företagens ekonomi och hållbarhet. 

Du kan delta antigen på plats på PTC i Trollhättan eller digitalt via länk.

Projektet arbetar med frågor som:

 • Vilken typ av hälsoinsatser har utformats och vilka är de huvudsakliga resultaten av sådana insatser?
 • Hur kan digitala lösningar utformas för att uppnå lärande och stöd för ett hållbart liv och arbetsrelaterad hälsa för medarbetare i industriföretag?
 • Vilka effekter kan uppnås med införandet av digitala lösningar i industriföretag?

I projektet erbjuder vi följande åtgärder/insatser som t ex fokusgrupper:

 • Inspirationsföreläsningar för deltagande företag
 • Uppföljning av effekter av åtgärder – före och efter
 • Informellt ledarskap
 • Leda sin egen utveckling
 • Lärande på arbetsplatsen och i vardagen
 • Arbetsglädje
 • Återhämtning i arbetet
 • Hållbart arbetsliv


Välkommen!


Anmäl dig här!

Praktisk information

Datum: Tisdag 4 juni

Tid: 8.30-09.30

Plats: På plats på PTC eller digitalt via Teams, länk kommer i bekräftelsemejlet.

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt men anmälan/avanmälan krävs.


Program

8.30-9.15 Presentation av projektet som följs av gemensam diskussion

9.15 Vi bjuder på kaffe och frukostfralla

Ann Svensson
Professor, Högskolan Väst

Läs mer

Arrangeras av

Produktionstekniskt Centrum

Hos oss möts tekniker och ingenjörer från företag och högskolans studenter och forskare för att utveckla såväl nya tekniker och metoder som affärsmöjligheter och kompetens för att göra industrin mer hållbar, effektiv och framtidssäker.


Huvudparter i PTC är:
Innovatum Science Park
GKN Aerospace
Högskolan Väst
IUC Väst
Swerim

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.