Till anmälan

24 januari 09:30-10:30Nordic Seafood Summit (konferensrum 34 "Herrgårn")

För att ta vara på marina sidoströmmar och skapa morgondagens produkter behöver vi nya tekniklösningar. Välkommen till ett event med workshop och match-making kring vägen framåt. 

Fisk- och skaldjursprodukter utgör källor till många värdefulla näringsämnen och bidrar väsentligt till den globala livsmedelssäkerheten. Men längs sjömatens värde- och leveranskedjor uppstår avsevärda mängder biprodukter som idag utgör en ekonomisk och miljömässig belastning. Därför behöver vi utveckla innovativa lösningar, nya teknologier och alternativa tillvägagångssätt för att istället utvinna de värden som finns i dessa råvaror. 

Innovationer inom den fjärde industriella revolutionen (Industry 4.0), som Artificiell intelligens, Big Data, 3D printing, smarta sensorer, Internet of Things och andra avancerade teknologier, och också bioteknik inom livsmedel kan användas för att utveckla metoder att höja värdet på marina biprodukter från sjömatsindustrin. 

Eventet riktar sig till dig som har ett företag som processar fisk och skaldjur och som är intresserad av att få en mer högvärdig avsättning för dina sidoströmmar. Till eventet kommer också företag som idag arbetar med teknik för att minimera svinn och de som utvecklar nya teknologier och metoder för att utvinna värdefulla produkter ur marina sidoströmmar.

OBS - begränsat antal platser!

Eventet arrangeras av Innovatum Science Park/Blå bioekonomi inom projektet Blue Bio Clusters och Blå samverkan brygga.

Sean Barrett
Head of Innovation ITG Studio

Interesting Times Gang är en designstudio som skapar cirkulära produkter / inredningskoncept från återvunna eller biobaserade restströmmar och biomaterial. Under 2024 kommer ITG att presentera en möbelkollektion som är 3D-printad från invasiva ostronskal (Magallana gigas) och sockertång (Saccharina latissima) på Salone del Mobile Milano.

Läs mer

Oliver Östensen
COO & Co-founder Aquafood

AquaFood har en utvecklad teknologi för att ta vara på marina restströmmar och återanvända dessa värdefulla sidoströmmar tillbaka till livsmedels näringskedjan. Deras unika teknologi omvandlar fisk och skaldjur till flera högvärdiga produkter som gelbildande proteiner, omega-3-rika oljor, marin kollagen, kitin, mm, för livsmedel, nutraceutical och farmaceutisk tillämpning.

Läs mer

Markus Andersson Trojer
Forskare på RISE

RISE har flera experter med forskningskompetens inom hållbar användning av marina resurser för högvärdiga slutprodukter. Exempelvis drivs utvecklingsprojekt som undersöker hur dessa oanvända restströmmar kan förädlas via ett bioraffinaderi till nya produkt. Det kan handla om kitin/kitinfiber från räkskal som transformeras till produktion av textilier anpassade för sårvårdsprodukter.

Läs mer

Frågor?

Kontaktpersoner: Sonja Andrén och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

Målgrupp: 

När: 24 januari kl 9.30-10.30 i anslutning till Nordic Seafood Summit i Eriksbergshallen.  Anmäl dig senast 22 januari.

Till anmälan

Arrangeras av

Blue Bio Clusters
Innovatum Science Park