6-13 mars

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder, tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, in till tre halvdagsworkshops om Länsstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för elektrifiering i Västra Götaland. 

Den övergripande frågeställningen vid workshops:en handlar om att tillsammans besvara frågan om hur vi på bästa sätt kan möjliggöra elektrifieringen i Västra Götaland. Syftet med workshop:arna är framför allt att Länsstyrelsen ska få kunskap om och förståelse för det lokala perspektivet inom elektrifieringen. Träffarna är också en möjlighet för deltagarna att komma med inspel och lyfta olika utmaningar till Länsstyrelsens handlingsplan för elektrifiering. Att nätverka och skapa förståelse för olika perspektiv är också ett viktigt syfte.