Anmäl dig!

25 mars 13:00 - 14:30

Vill du veta mer om hur vi genom metodverktygen Designbrief & Projektbrief kan utveckla cirkulära hållbara produkter och tjänster för arkitektur, inredning och design inom Slow Sustainable Manufacturing? Syftet med metoderna är att vara stöd för att säkerställa processen i hela värdekedjan och att höja målsättningen för att uppnå högre grad av cirkularitet i den produkt eller tjänst som skapas.

Vid planeringen av ett nytt utvecklingsprojekt är det viktigt att ställa sig frågan "varför?". "Varför?" avgör projektets relevans. En väl genomarbetad brief tydliggör svaret på frågan och beskriver även vad projektet ska uppnå. Briefen utformar en plattform att ta avstamp ifrån och fungerar som vägledning och stöd genom hela utvecklingsprocessen. Genom att följa designbrief och projektbrief blir företagets och projektets ambition inom cirkularitet tydliggjord och förstärkt.

Detta webbinarium är en del av Steg 2 - Kunskapsbyggande i delprojektet Slow Sustainable Manufacturing inom ramen för Tillverka i Trä. Vi riktar oss till designers, inredningsarkitekter, arkitekter, konsthantverkare, tekniker, ingenjörer, möbelproducenter, leverantörer, snickerier, hela nätverket inom Tillverka i Trä och övriga som har intresse av att fördjupa sig i Slow Sustainable Manufacturing.


Praktisk information


När - 25/3 13.00 - 14.30 
Var - Online
Sista anmälningsdag -  24/3
Eventet är kostnadsfritt.

Eventet hålls av:
Ingrid Backman
Projektledare för Stenebymiljöns del i Tillverka i Trä, Senior Designer och
inredningsarkitekt

Thomas Nyström 
Industridesigner, coach kring cirkulär design och affärsmodeller

Kontaktperson
Ingrid Backman
ingrid.backman@steneby.se
0722 - 33 74 24

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.