Anmäl dig här

23 mars 2023 10:00-11:15

Kan vi genom att tänka annorlunda skapa nytt och därmed öka både värdet och klimatnyttan? Kan vi tillverka möbler och inredning?

En stor del av restresurser inom trätillverkning används till värme. Men i takt med att allt högre krav ställs på cirkularitet måste vi se hur vi kan finna ökade värden i restströmmarna. Här finns en potential. Kan det bli industritillverkning? Vad är utmaningarna?

Välkommen till ett webbinarium om hur vi nyttjar skogens resuser och ökar förädlingsvärdet av restmaterial.

Eventet riktar sig till er som är intresserade av cirkularitet, inköpare av fast och lös inredning, bygg- och fastighetsbolag, politiker, branschföreningsrepr, tillverkare i möbelbranschen, träindustrin, designer m fl.

På programmet: 
Cirkularitet och resurseffektivitet
Från urtag i Kl-tr��produktion till möjliga nya produkter
Tillverkning av kubbgolv från restströmmar
Produktpass, handlar om spårbarhetsdata.
Hållbar interiör, utveckling av system för certifiering av produkt och hela rum (hållbart/miljöpåverkan/cirkulärt).
Uppstart av I2C, Nationellt inredning och möbelkluster i samverkan

Välkomna!

Anmäl dig här

Talare

Marie-Louise Hellgren
Formgivare, Cirkularitet och Upcycling

Marie-Louise från Heartearth Production AB berättar om cirkularitet och resurseffektivitet.

Läs mer

Sara Szyber
Formgivare, inredningsarkitekt och universitetslärare

Sara från Interior Architecture and Furniture berättar om processen från urtag i Kl-träproduktion till möjliga nya produkter.

Läs mer

Marc Hoogendijk
Designer

Berättar tillsammans med Sara om från urtag i Kl-träproduktion till möjliga nya produkter.

Läs mer

Eric Claesson

Eric från Almedalsgolv AB berättar om hur de tillverkar kubbgolv från restströmmar.

Läs mer

Fredrik Johansson
Industriutvecklare

Fredrik från IDC West Sweden AB kommer att prata om:
Produktpass - spårbarhetsdata
Hållbar interiör, utveckling av system för certifiering av produkt och hela rum (hållbart/miljöpåverkan/cirkulärt)
Uppstart av I2C - nationellt inredning och möbelkluster i samverkan

Läs mer

Praktisk information

Klicka här för att ansluta till mötet 
(Mötes-ID: 320 551 799 160 Lösenord: 3YXMFt )
TID: 10.00- 11.15
PRIS: Kostnadsfritt

Kontaktperson: Iréne Malmberg, irene.malmberg@fyrbodal.se

Eventet arrangeras av

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling.

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Nätverket Tillverka i Trä samordnas av Innovatum Science Park.

TRÄSTAD

En förening för samhällsbyggande i samverkan.
Trästad vill stimulera till ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer samt resurser inom forskning och utbildning.

industrial development center

IDC:s uppdrag är att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.