Anmäl dig här

7 september 2023 10:00-11:00

Byggbranschen står idag för cirka 20% av Sveriges CO2-utsläpp och ger upphov till de största avfallsmängderna. Men för att klara klimatmålen behöver vi bli bättre på resurseffektivitet och återbruk av material.

IVL Svenska Miljöinstitutet har arbetat med återbruk under många år och byggt upp en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas för hur cirkulära materialflöden kan införas.

Carina Loh Lindholm från IVL kommer under seminariet att berätta om nuläget för cirkulärt byggande i Sverige idag, vilka trender vi ser framåt och hur allt fler företag arbetar med återbruk.

Seminariet vänder sig både till byggföretag och leverantörer av byggmaterial som vill ligga i framkant när det gäller övergången till cirkulära flöden.

Praktisk information

PLATS: Online -  Möteslänk
DATUM: 7 september 2023
TID:  10.00 - 11.00
PRIS
: Kostnadsfritt
KONTAKT: jan.oscarsson@innovatum.se

Anmäl dig här

Föreläsare

Carina Loh Lindholm
IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.