Anmäl dig här

1 juni 2022 11:00-16:00Bjørvika Konferensecenter - eller via länk

Green Public Procurement 
- hållbar textilförsörjning i praktiken

Aktiv handling krävs för att öka andelen hållbara och cirkulära textilier i våra offentliga upphandlingar – men hur går vi tillväga med stöd av guidelines och riktlinjer?

Den frågan och många fler hoppas vi ge svar på under denna kostnadsfria hybridkonferens om Cirkulär upphandling som The Bioeconomy regions in Scandinavia, NF&TA och Viken fylkeskommune bjuder in till.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg från Högskolan i Borås inleder konferensen och bland föredragshållarna återfinns internationella experter inom textil- och upphandling så som Erika Bozzay från OECD och David Wilde från Leitat Technological Center.

Programmet som är under uppbyggnad bjuder på många intressanta ämnen och talare. Vi får bland annat att  ta del av:

  • Erfarenheter av cirkulär upphandling i praktiken från offentliga aktörer i både Norge och Sverige.
  • Upcycling som en del av cirkulär upphandling med exempel på offentliga inköpsprocesser som utvecklats och använts för att främja upphandling av cirkulära textilier.
  • Erfarenheter från arbete med relevanta miljöledningssystem och verktyg för upphandling av textil.
Anmäl dig här

Om

Datum: Onsdag 1 juni 2022
Tid: 11.00 – 16.00 
Pris: Kostnadsfritt 

Delta på plats i Oslo: Bjǿrvika Konferensecenter, Dronning Eufemias gate 6A, Oslo
Delta digitalt: https://videoforweb.aventia.no...
Anmälan krävs även om du bara deltar digitalt.

Kontaktpersoner

Madeleine Sæther, madeleines@viken.no 
Gro Haram, gro@nfta.no 
Maria Ström, maria.strom@loopfactory.se

Denna hybridkonferens anordnas inom Interreg-projektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia. Målgruppen för hybridkonferensen är offentliga inköpare och inköpsledning, klimat- och miljörådgivare samt projektledare med beställningsansvar i offentlig sektor.

Anmäl dig här

Program för dagen

11:00

Gemensam lunch

Konferensen startar med gemensam lunch för deltagare på plats i Oslo.

Read more
11:30

VÄLKOMNA OCH INTRODUKTION

Gisle Mariani Mardal - NF&TA - Moderator
Maria Ström - The Loop Factory / Bioeconomy Regions in Scandinavia

Introduktion till dagen och presentation av NF&TA samt Bioeconomy Regions in Scandinavia.


Read more
Gisle Mariani Mardal
Moderator - NF&TA
11:40

Hva mener vi med sirkulær tjeneste og sirkulært produkt?

Birgitta Losman - Högskolan i Borås

Read more
Birgitta Losman
Hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås
11:55

Due Diligence in Public Procurement

Erika Bozzay - OECD

Read more
Erika Bozzay
Responsible Public Procurement: insights from the OECD Pilot on Due Diligence in the Public Procurement of Garment and Textiles
12:10

The EU GPP Criteria for Textile Products and Services – Challenges and opportunities

David Wilde & Ruth Garcia - LEITAT Technological Center

Read more
David Wilde
Lietat Technological Center
12:25

DISKUSSION OCH FRÅGOR

Gisle Mariani Mardal - Moderator

Read more
Gisle Mariani Mardal
Moderator - NF&TA
12:40

PAUS

13:00

Upphandling av tvätt- och textilförsörjning med hållbarhetsperspektiv i fokus

Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll - Region Gävleborg

Read more
Sigrid Petterssén
Projektledare och forskare, Region Gävleborg
13:15

Utveckling av inköpsprocesser för cirkulär och biobaserad upphandling av textil

Jonna Bjuhr Männer och Erika Moberg - Västra Götalandsregionen

Read more
Jonna Bjuhr Männer
Miljöstrateg – hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen
13:30

Att sluta de textila kretsloppet med hjälp av upcycling i praktiken

Caroline von PostBeskow Von Post

Read more
Caroline von Post
Systemekolog och upcyclingexpert, Beskow von Post
13:45

Bærekraftig tekstilinnkjøp i Oslo kommune

Ingvild Skøien – Olso Kommune

Read more
Ingvild Skøien
Oslo Kommune
14:00

Leverandøroppfølging og åpenhetsloven - hva kreves?

Jonas Adnøy Holdmquist – Etisk Handel

Read more
Jonas Adnøy Holmquist
Etisk Handel
14:15

DISKUSSION OCH FRÅGOR

Gisle Mariani Mardal - Moderator

Read more
Gisle Mariani Mardal
Moderator - NF&TA
14:35

PAUS

14:55

Miljømerker og andre bærekraftsmerker i offentlige innkjøp av tekstiler

Tormod Lien - Svanemerket

Read more
Tormod Lien
Svanemerket
15:10

Krav om miljøledelse - hvorfor og hvordan?

Øygunn Sundsbø Brynildsen – Miljøfyrtårn

Read more
Øygunn Sundsbø Brynildsen
Seniorrådgiver, politikk og samfunn
15:15

Second hand eller köpa nytt – så blir textilinköpet mer cirkulärt

Susanna Vesterlund – Upphandlingsmyndigheten i Sverige

Read more
Susanna Vesterlund
Hållbarhetsspecialist - Upphandlingsmyndigheten
15:30

Hva skal man tenke på når man stiller miljøkrav i tekstilanskaffelser?

Kristina Henriksson – DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Read more
Kristina Henriksson
DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
15:45

FRÅGOR & AVSLUT

Gisle Mariani Mardal - NF&TA - Moderator

Read more
Gisle Mariani Mardal
Moderator - NF&TA
16:00

SLUT FÖR IDAG

Våra talare

Gisle Mariani Mardal
Moderator - NF&TA

Gisle Mariani Mardal er leder for innovasjon og utvikling og har hatt en sentral rolle i utviklingen av norsk motenæring siden etableringen av Norwegian Fashion Institute i 2009. Hans kompetanseområde er strategisk utvikling og finansiering, med en bakgrunn fra design, innovasjon og entreprenørskap.

Läs mer

Maria Ström
The Loop Factory

Maria Ström är VD på The Loop Factory, ett entreprenöriellt innovationsbolag med fokus på cirkulära lösningar och fibermaterial. Hon ansvarar tillsammans med Madeleine Sæther, Viken Fylkeskommune, för textilområdet i projekt Bioeconomy regions in Scandinavia. Maria har 20 års erfarenhet från skogsindustrin och har även varit verksamhetsledare för uppbyggnaden av Wargön Innovation, en innovationsmiljö för hållbara material.

Läs mer

Birgitta Losman
Hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås

Birgitta Losman är ledamot i expertgruppen för Normskifte till cirkulär ekonomi under Delegationen för Cirkulär Ekonomi, och var ansvarig för fallstudien ”Stärkt efterfrågan på textila cirkulära tjänster och produkter (2021)”. Hon var även den svenska regeringens särskilda utredare 2020 för producentansvar textil, ”Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2020:72 (regeringen.se)”.

Läs mer

Erika Bozzay
Responsible Public Procurement: insights from the OECD Pilot on Due Diligence in the Public Procurement of Garment and Textiles

Erika Bozzay joined the OECD in early 2014 and currently works as a senior policy adviser at the Infrastructure and Public Procurement Division at the OECD. In her current position, she is leading different works streams and projects on sustainable public procurement. She also works across other public procurement topics including digitalisation of public procurement systems and applying agile approaches in public procurement. Before joining her current division, she worked for the SIGMA programme which is a joint initiative of the OECD and the European Union and she led SIGMA’s public procurement professional team. In this capacity, she worked closely with various non-OECD countries. Prior to joining OECD, she worked in Hungary’s civil service for more than 12 years, in the final years as State Secretary in the Ministry of National Development and Economy. She holds a Master’s Degree in law and political sciences.

Läs mer

David Wilde
Lietat Technological Center

David Wilde is an environmental scientist working with LEITAT Technological Center as Researcher in the Sustainability Area since 2019. He holds a bachelor’s degree in International Studies and a master’s degree in Environment and Development. 

At LEITAT David has been mostly involved in diverse European projects relating to emerging and advanced technologies, but also bioeconomy, food system transition, and circular economy initiatives among others. He also worked in textile-related projects and was involved in the creation of a guide to the EU Green Public Procurement Criteria for textiles. 

David’s work centers on different aspects of environmental, economic, and social sustainability analysis from a life cycle perspective, and involves data collection and analysis, advanced modelling, stakeholder engagement, communication, and reporting.

Läs mer

Ruth Garcia
LEITAT Technological Center

Ruth Garcia-Campà holds a degree in Chemical Engineering and a master’s degree in Industrial Engineering, specialized in technical textiles and multifunctional structures, from the Polytechnic University of Catalonia (UPC). Since 2016, she is working at LEITAT Technological Centre in the Surface Treatment Unit, where she participates as Senior Researcher in European, national, and industrial projects, related to textile and paper-based materials. 

Her main research areas are focused on surface modification and functionalization of fibres, yarns, and textiles: textile finishing (flame retardants, water and oil repellents, antimicrobial, low or high friction, among others), textile dyeing, plasma technology applied to textiles for activation or Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) processes. Her research also focuses on developing and promoting new sustainable and environmentally friendly solutions in the textile sector to reduce the environmental impact associated to textile processes.

Läs mer

Sigrid Petterssén
Projektledare och forskare, Region Gävleborg

Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll är projektledare för ”Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv”. Både Sigrid och Anette har  forskarbakgrund. Det är det tredje projektet som de driver inom upphandling och innovation och har samlat på sig kunskaper och erfarenheter inom områdena: måltider inom äldreomsorg, belysning i förskola och skola (tjänsten ljus) samt textil- och tvättförsörjning. Fokus i deras arbete är hållbarhet, helhet, utveckling och innovation samt hur små företag ska kunna vara en del av den offentliga marknaden.

Läs mer

Anette Jonsäll
Region Gävleborg

Anette Jonsäll och Sigrid Petterssén är projektledare för ”Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv”. Både Sigrid och Anette har forskarbakgrund. Det är det tredje projektet som de driver inom upphandling och innovation och har samlat på sig kunskaper och erfarenheter inom områdena: måltider inom äldreomsorg, belysning i förskola och skola (tjänsten ljus) samt textil- och tvättförsörjning. Fokus i deras arbete är hållbarhet, helhet, utveckling och innovation samt hur små företag ska kunna vara en del av den offentliga marknaden.

Läs mer

Jonna Bjuhr Männer
Miljöstrateg – hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen

Jonna Bjuhr Männer är miljöstrateg med fokus på resurseffektiva och giftfria flöden av produkter och material. Jonna arbetar framförallt tillsammans med Västra Götalandsregionens egna verksamheter för att nå regionens miljömål om halverad klimatpåverkan från plast, textil och metall samt minskad resursförbrukning och ökad andel återvunnen och biobaserad råvara i produkter som använda av regionen. Jonna är utbildad miljövetare och har tidigare erfarenhet av miljömärkning inom Nordisk miljömärkning.

Läs mer

Erika Moberg
Processledare textil och livsmedel - Västra Götalandsregionen

Erika Moberg är processledare för strategiteam textilier och strategiteam livsmedel på Västra Götalandsregionen. Erika är utbildad hållbarhetsspecialist och kostekonom och har tidigare arbetat inom offentliga måltider, framför allt patientmåltider. Strategiteamens uppdrag är att påverka marknaden och den egna organisationen i en mer hållbar riktning. Arbetet utgår ifrån Västra Götalandsregionens mål och strategier för hållbarhet, inköp och verksamheten.

Läs mer

Caroline von Post
Systemekolog och upcyclingexpert, Beskow von Post

Caroline von Post är biolog och grundare av det prisbelönta upcycling företaget Stormie Poodle. Caroline har varit en pionjär genom sitt arbete att ta vara på kasserade industritextilier – först med fokus på hotell-linne och sedan även arbetskläder. Caroline har drivit flera projekt med målet att skapa nya cirkulära affärsmodeller som innebär att kasserade arbetskläder upcyclas och återvänds i ny skepnad, cirkulära lösningarna som gynnar alla – företagen, regionerna och planeten. 

Hösten 2021 lanserade Caroline ett nytt bolag, Beskow von Post tillsammans med designern Susanne Beskow vars fokus är just på arbetskläder. Företaget Beskow von Post ser sig som bryggan mellan avfall och återvinning och vill därmed förlänga livet på varje fiber.

Läs mer

Ingvild Skøien
Oslo Kommune

Ingvild Skøien er rådgiver innen sirkulær økonomi i Innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, der hun har jobbet siden august i fjor. Hun jobber med å benytte anskaffelser som virkemiddel for å realisere kommunens målsetninger innen sirkulær økonomi, gjennom blant annet kategoriene tekstil og møbler.

Läs mer

Jonas Adnøy Holmquist
Etisk Handel

Jonas Ådnøy Holmqvist er seniorrådgiver hos Etisk Handel Norge med spesielt ansvar for medlemmer i offentlig sektor. Jonas har en MSc fra Noragric og har tidligere jobbet spesielt med vannforvaltning og med klima i tillegg til etisk og ansvarlig næringsliv.

Läs mer

Tormod Lien
Svanemerket

Tormod Lien, er Cand. Scient i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Han har også utdannelse innen markedsføring og økonomi samt to år i Forsvaret. Han har arbeidet med ulike oppgaver innen Miljømerking (Svanemerket og EU Ecolabel) de siste tretti år: utvikling av kriterier, søknadsbehandling og senere med markeds- og kommunikasjon, før han de siste ti årene har fokusert på grønne profesjonelle innkjøp.

Läs mer

Øygunn Sundsbø Brynildsen
Seniorrådgiver, politikk og samfunn

Øygunn Sundsbø Brynildsen startet som seniorrådgiver for politikk og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn for et år siden. Hun er samfunnsøkonom, og har lang erfaring fra arbeid med politiske rammevilkår, blant annet fra Redd Barna, fra det Brussel-baserte nettverket Eurodad, og som selvstendig næringsdrivende.

Läs mer

Susanna Vesterlund
Hållbarhetsspecialist - Upphandlingsmyndigheten

Susanna Vesterlund is a Sustainability specialist at The National Agency for Public Procurement. She has previously worked for the Nordic Ecolabelling as a Nordic Project manager with criteria development for chemical technical products where she mainly worked with criteria revisions, evaluations, and updates of the Nordic Ecolabelling criteria. The role also included coordinating between the Nordic countries as well as with different stakeholders. Prior to that she worked for Becker Acroma in an R&D lab, with main responsibilities concerning pigments and pigment pastes for tinting systems.

Läs mer

Kristina Henriksson
DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kristina Henriksson er seniorrådgiver og prosjektleder på avdelingen for anskaffelser på Direktoratet for ledelse og økonomistyring. Hun er sivilingeniør i ekosystemteknik og kjemisk processdesign og har erfaring av å skape en giftfri hverdag gjennom anskaffelser. Hun er prosjektleder for tekstilkravene for anskaffelser DFØ tar fram.

Läs mer