Till anmälan

8 september 2023 10:00-15:30Rena hav

Var med och forma en vision för Västsveriges blå bioekonomi!

Den blå bioekonomin växer snabbt. Just nu utvecklas många initiativ och idéer för framtiden. För att samla krafterna och stärka utvecklingen vill vi bjuda in till en workshop kring en gemensam framtidsvision.

Vi hoppas under dagen skapa en tydlig bild av den blå framtid vi önskar oss och strävar efter.

Workshopen arrangeras inom ramen för det pågående Horizonprojektet Blue Bio Clusters och kommer att samla Västsvenska intressenter för att lyfta den omställning som nu pågår på området och försöka identifiera krafter och trender som driver utvecklingen.

Vi vill också testa hypotesen som fått arbetsnamnet "Sillicon Valley" – en vision för blå tillväxt i hela Västsverige med många hubbar och knutpunkter för innovation, affärsutveckling och tillväxt.

Vi tror att just du kan komma med värdefull input till det blå visionsarbetet och därför får du denna personliga inbjudan.

Detaljer om upplägg och praktikaliteter är på gång, men boka gärna in datumet i kalendern eller anmäl dig direkt, så kommer mer info inom kort.

Välkommen!

Agenda 

9.45 Ankomst – kaffe & fralla 

10.00 

  • Välkomna och introduktion till Rena hav, Joel Oresten 
  • Blue Bio Clusters projekt och bakgrund till workshop, Sonja Andrén
  • Västra Götalandsregionen - vikten av en gemensam Vision för regional utveckling, Anders Carlberg 
  • Varför en gemensam framtidsbild?, Sonja Andrén 
  • Att bygga en blå framtidsvision 
  • Vad är "Sillicon Valley"?

Kaffepaus

Diskussionsgrupper  – arbete med The Three Horizons Framework ​

12.15 - 12.45 Lunch

Forts. Grupparbete – ”Hur vill vi se den blå bioekonomi i VGR – 2030 och framåt?”Bensträckare14.30 

Summering av resultat och nästa steg15.00 

Avslut (tbd. Rundvandring på Rena Hav)​​


Kontaktperson: Sonja Andrén, innovationsledare, Innovatum Science Park

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park