Till anmälan

28 augusti 2023 10:30-15:30Chalmers tekniska högskola, Veras Gräsmatta

Välkommen till workshop kring blå bioraffinering!

Bioraffinering, dvs produktion av flera produkter från samma råvara, har stor potential för att maximera värdet på våra underutnyttjade blå biomassor. Med rätt råvaruhantering och teknik finns stor potential för framtiden!

Under den här workshopen kommer du att lära dig mer om vilken typ av restråvaror som genereras från Svensk sjömatsindustri, hur mer av våra blå råvaror kan nå tallriken och hur bioraffinering kan bli en del i din verksamhet. Vi kommer också få insikt om Islands mission om att ta tillvara på alla delar av fisken, som del av projektet 100% fish samt höra om startup-bolaget AquaFood.

Dagen blir en blandning av föredrag och diskussioner. Exempelvis kommer ni få höra om den nya kartläggning som gjorts av underutnyttjade restråvaror och liten pelagisk fisk inom ramen för ett nyligen avslutat regeringsuppdrag, Vägen framåt mot mer livsmedel av svenskfångad sill och skarpsill. Ni kommer också få höra om resultat från projekten WaSeaBi, BlueValue, Sill 2.0, BlueBio, Samverkansplattformen för Biomarina näringar, och om Iceland Ocean clusters arbete, samtliga insatser med syftet att öka värdet på såväl sjömatsrestråvaror som sill och skarpsill.

Workshopen riktar sig till företag, myndigheter, kommuner, branschorganisationer, forskare - ja, alla som är intresserade av hur man kan öka värdet på den blå biomassa som idag fångas och odlas i våra vatten.

Sista anmälningsdag 23/8

Kontaktpersoner: Ingrid Undeland och Marie Palmnäs

Lättare lunch serveras

Välkommen med din anmälan!

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.