ANMÄL DIG HÄR

10 april 10:00-12:00

Välkommen till webbinariet om hur biogas kan stötta den svenska energiberedskapen

Möteslänk här; Teams

Vi diskuterar de hinder som bromsar upp den storskaliga biogasutvecklingen idag och hur staten kan bli ett bättre stöd för att driva utvecklingen framåt.

Marie Holmlund, som är samordnare för gasberedskap hos Energimyndigheten ger oss en övergripande bild av regeringsuppdraget; ’Uppdrag om översyn av försörjningstryggheten på gasmarknaderna’ och statens möjliga roll i en växande biogassektor. Här finns möjlighet att ge input till nya regeringsuppdraget för gasberedskap!

EU-projektet Bioze presenterar resultat från projektet och demonstrerar en digital prototyp av ett scenarioverktyg för planering av lokala energilösningar. 

Vi tror att webbinariet passar dig som är:

  • Biogaskonsument inom transportsektorn, industrin och sjöfarten
  • Biogasproducerande företag, både befintliga och potentiella
  • Verksam inom de gröna näringarna
  • Samhällsplanerare inom offentlig sektor
  • Intresserad av energi i allmänhet samt biogas och beredskap i synnerhet

Du möter

Marie Holmlund
Samordnare gasberedskap, Energimyndigheten

Biogas med beredskap i tankarna

Berättar om det det ny gasuppdraget och statens roll i en växande biogassektor.

Läs mer

Maria Olsson
Projektledare Bioze, Innovatum Science Park

Presentation av resultat från projektet Bioze 

Läs mer

Magnus Kuschel
Innovationsledare, Innovatum Science Park

Presentation av resultat från projektet Bioze

Läs mer

Om Bioze

BIOZE  är ett EU-finansierat projekt och står för BIOmass skills för Net Zero och startade i november 2022.

Genom att arbeta på lokal nivå vill Bioze förbättra styrningen av användningen av biomassa för att driva grön omställning genom att stärka lokala myndigheters kapacitet att engagera och samarbeta med medborgare och bioenergiaktörer.

Alla EU-medlemmar siktar på koldioxidneutralitet till 2050 och en ökning av sin energiproduktion. I den nationella energi- och klimatplanen (2020) planerar medlemsstaterna för 2030 en övergripande ökning av användningen av biomassa för bioenergi: en ökning med 18 % för kraft och 10 % för uppvärmning.

Över hela Nordsjöregionen finns en hög grad av heterogenitet i användningen av bioenergi som källa för el och förnybar gasproduktion, och bioenergi är fortfarande en liten aktör på marknaden jämfört med fossila bränslen, men har en enorm tillväxtpotential.