1 december 2022 09:00-16:00Produktionstekniskt Centrum

Välkomna till årets viktigaste arrangemang för automation och digitalisering inom tillverkningsindustrin.

Dagen kommer bjuda på en spännande blandning av seminarier, utställningar samt demonstrationer. Inspireras av presentationer från scen och möt både ledande leverantörer av automationsutrustning såväl som spännande startups i utställningen på PTC.

På grund av det stora intresset tvingas vi stänga anmälan för deltagande. Det går att följa presentationerna via zoom, se länk nedan.

Till anmälan

Info

Datum: Torsdag 1 december 2022

Tid: 9.00-16.00

Plats: Scenprogram på Lilla Nova Arena och utställning i verkstaden på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan

Distanslänk: Klicka här för att se föredragen online

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt för besökare och vi bjuder på frukost, fika och lunch.

Kontaktperson: Jan Oscarsson
jan.oscarsson@innovatum.se
| 070-208 72 70

Till anmälan

Program

08:30

Kaffe och fralla

Lilla Nova
09:00

Presentationer inom användarvänlig robotprogrammering, samverkan människa-robot samt de senaste resultaten från forskningen på Högskolan Väst

Robotprogrammering med hjälp av VR

Rikard Pettersson och Hans Tengstrand, Väderstad AB

Våtlackering med robot är en process som kräver att lackerarens hanterverksskicklighet överförs till roboten på ett intuitivt sätt. Väderstad AB har använt VR-baserad robotprogrammering under några år och kommer att beskriva tekniken, arbetssättet och vilka erfarenheter man gjort. 

Operatörsanpassad programmering av svetsrobotar

Mattias Larsson och Tobias Ribbing, Skandia Elevator

Skandia Elevator berättar om resultat och erfarenheter från användning av en kollaborativ robot för svetsning. Roboten är anpassad för enkel operatörsanpassad programmering och har bland annat resulterat i bättre arbetsmiljö och halverade cykeltider.

Framtida återvinning av batterier från elfordon

Marcus Crona, Stena Recycling och Johnny Larsson, Combitech

Elektrifieringen av våra fordon går snabbt och ställer krav på effektiv och säker återvinning av batterierna. Stena beskriver hur de ser på marknaden i stort och hur återvinning av batterier kommer att fungera i deras nya fabrik. Combitech som medverkat vid uppbyggnaden av fabriken kommer att beskriva några av de tekniska utmaningar som de löst åt Stena.  

Riskanalys av arbetsplatser med kollaborativa robotar

Caroline Jarebrant, RISE

Arbetsplatser där människa och robot arbetar tillsammans i kollaborativa applikationer ökar i svensk industri. Utmaningen och svårigheten är att hela installationen, inklusive verktyg och kringutrustning, måste vara säker. RISE presenterar en ny metod för planering och riskbedömning vid införande eller förändring av automation i företag. Under dagen finns möjlighet till fördjupad kunskap genom att delta i en mini-teknikworkshop, som stöds av Produktion 2030 samt AFA Försäkring. 

Samverkan människa och kollaborativ robot i praktiken 

Johan Bengtsson, Göteborg Tekniska College

GTC berättar om resan fram till en kollaborativ robotapplikation som utgick från en helhetssyn på digitalisering med möjligheterna till samverkan mellan människa och automation i centrum. Säkerhet är alltid prioriterad och resultat från kollisionstester presenteras. Under dagen finns det möjlighet att testa robotapplikationen praktiskt och besöka dess digitala kopia i VR. 

Forskningsdemonstratorer 

Kristina Eriksson, Högskolan Väst 

Forskningen på högskolan skapar kontinuerligt nya demonstratorer för att testa nya lösningar. I utställningen visas följande exempel:

    • Augumented reality som stöd vid tillverkning av takstolar
    • Automatiserad batteriåtervinning
    • Automatisk montering av hydraulventiler
    • Automatisk gradning med UR-robot
    • Koncept för automatisk avsyning av returträ
Read more
Lilla Nova
10:30

Utställning - Demonstratorer - Fika - Lunch

Tid att besöka utställare, startup-företag, ta del av demonstratorerna och träffa branschkollegor inne på Produktionstekniskt Centrum

Kaffe/Te och fika 10.30

Lunch 12.30-13.30

Read more
Produktionstekniskt Centrum
13:30

Presentationer inom Industri 4.0, automationsanpassad produktdesign samt projektering av automationssystem

Industri 4.0 – vad är det i den industriella vardagen? 

Johannes Persson, Göteborg Tekniska College 

Industri 4.0 är för många ett diffust begrepp. GTC beskriver vad det är från ett företagsperspektiv och ger råd angående frågor som: Vilka saker är enkla att starta med? Hur kommer jag fram till vad som passar mitt företag bäst? Är det bara tekniskt kunnande eller vad krävs för att starta en resa i industri 4.0?

Produktutveckla för automation

Patrik Jensen, Inwoco

De flesta hus har en unik konstruktion vilket begränsar möjligheterna att automatisera tillverkningen, men genom att bryta ned en yttervägg i standardiserade och kombinerbara moduler kan automatiseringen öka. Inwoco kommer att beskriva hur produkten CC100 anpassats för automatiserad produktion.

Emma Østerbø, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center

Norge är ett av världens dyraste länder och att konkurrenskraftigt producera varor kan jämföras med extremsport. MTNC hjälper företag att utforma produkter så att de är möjliga att tillverka automatiserat och lönsamt. Vi får ta del av två olika kundresor, från första idé till färdig produkt anpassad till vald produktionsprocess.

Förutsättningar för framgångsrik automation 

Martin Bjering, Randek Robotics

Automation och robotisering inom industriellt byggande i trä ställer särskilda krav för att bli framgångsrik. Det krävs tekniskt avancerade lösningar, till exempel hantera ett material som inte är formstabilt kombinerat med krav på hög flexibilitet för att klara små batcher. Samtidigt måste systemen var lätta att hantera och underhålla eftersom träbranschen är relativt omogen. Randek Robotics kommer att berätta om sina erfarenheter som leverantör till träbranschen, erfarenheter som också gäller för många mindre företag.

Lärdomar från upphandling av en avancerad automationslina 

Stefan Tjust, Vestre A/S

Vestre har nyligen driftsatt sin nya, unika fabrik ”The Plus” i Magnor. Projektet omfattade både en ny miljöoptimerad fabriksbyggnad och investering i nya automatiserade tillverkningslinjer. Driftsättningen av en avancerad linje för träbearbetning försenades tyvärr 6 månader. Vestre kommer att berätta vad de lärt sig av investeringsprojektet.

Nyttan med digitala tvillingar vid projektering 

Micael Amandusson, KUKA

KUKA Robotics har projekterat och levererat 1000-tals robotsystem. Under senare år har digitala tvillingar blivit ett kraftfullt verktyg som används under hela projekteringen, från första förfrågan till överlämnad anläggning. KUKA berättar hur simulering skapar mervärde för både KUKA och kunden, främst genom enklare och tydligare dialog.

Read more
Lilla Nova
15:00

Tid för att besöka utställare, start-up företag och träffa branschkollegor

Kaffe/Te och fika 15.00

Read more
Produktionstekniskt Centrum
16:00

Slut för idag

Moderator

Karin Stenlund
Karin har drivit hållbarhets- och näringslivsfrågor under många år i sin roll som strategisk utvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.

Årets utställare


ABB Robotics - den nya GoFa roboten, det senaste tillskottet bland kollaborativa robotar hos ABB.

B&R Industrial Automation - ACOPOS 6D, ett innovativt system för produktförflyttning med magnetiska skyttlar som svävar genom en maskin i upp till 6 frihetsgrader.

Beckhoff Automation AB - XTS & XPlanar, framtidens intelligenta produkttransport.

CAMATEC - utvecklar unika maskiner och lösningar för en bred skara uppdragsgivare.

Cobots Sweden ABkollaborativa robotar från Universal Robots och OnRobot. En palleterings-cell visas som applikationsexempel.

Combitech AB - innovativa mätmetoder baserade på machine vision och machine learning.

Empir Industry AB  system och tjänster för digitalisering av produktion, MES-system, Spårbarhetssystem, Digitala Instruktioner och Kvalitetssäkringssystem.

Göteborg Tekniska Collegeprova på cell med ABBs kollaborativa robot YUMI. Deltagaren får prova att arbeta tillsammans med roboten.

Högskolan Väst - Demonstration av I-AIL-forskningsprojekt och kompetensutveckling för framtidens lärande om digitalisering, produktionsteknik och hållbar utveckling.

Ifm electronic AB - IIoT-lösningar för digitalisering av produktion och underhåll. Nya vision-lösningar, mjukvaruplattformar, smarta givare m.m.

Innovatum Science Park stöd för nya och befintliga företag att utveckla och kommersialisera innovationer inom IT, industri, blå- och grön bioekonomi.

Inwoco AB – modulariserad yttervägg och utvecklad för automatiserad tillverkning i en-styck konfiguration.

IUC Väst AB - arbetar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Med oss själva och våra samarbetspartners kan vi erbjuda och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

Kuka Nordic AB – helt ny generation av kollaborativa robotar med industriell prestanda.

Mabema AB - visionsystem för robotguidning och inspektion.

Micro-Epsilon Sensotest AB - intelligent mätteknik med hög precision.

Randek AB – sutomatiserade system och maskinlinjer för prefabricering av hus.

RISE IVF - workshops för riskbedömning av arbetsplatser med kollaborativa robotar.

RT Robotics AB – kollaborativa robotar från Doosan Robotics.

Schmersal Nordiska AB - säkerhetskomponenter för person- och maskinskydd. Vi gör din maskin säker.

Simumatik AB plattform som kan användas för att bygga digitala tvillingar, bl.a för virtuell driftsättning och operatörsträning.

SSP North AB - säkerhets-PLC med trådlös kommunikation mellan enheter