Anmäl dig!

28 januari 10:00 - 12:00

Sveriges träbyggnadsindustri och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin utvecklas just nu i snabb takt. Detta drivs både genom successiva tekniksprång och det angelägna behovet av hållbara byggtekniker. I Västra Götaland har några parter gått ihop i en kraftsamling för att bidra till en innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden. Hur går det för oss?

Den 28 januari samlas vi för att ta pulsen på träbyggnadsindustrin och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin, genom projektet Tillverka i Trä. Vad händer i projektet och hur ser framtiden ut? Under två timmar kommer Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, leda oss genom djupdykningar i specifika satsningar med företag ur vårt nätverk och sätta arbetet i en nationell kontext. 

Praktisk information

Var? Online 
När?
28 januari 10-12
Hur?
Vi börjar med en incheckning 09:50-10:00 där ni får möjlighet att presentera er för varandra. Därefter följer presentationer, panelsamtal och diskussioner.
Kostnad? 
Eventet är helt kostnadsfritt.


Anmäl dig!

Medverkande

Lars Atterfors
Ägare, Atterfors Consulting & Rådgivare industriellt byggande, Träbyggnadskansliet

Läs mer

Magnus Hugo
Kvalitetsansvarig & Produktionstekniker, Södra

Läs mer

Karin Stenlund
Affärs- och miljöstrateg Affärsdriven miljöutveckling, Fyrbodals Kommunalförbund

Läs mer

Anders Carlsson
Teknik och FoU chef, Derome

Läs mer

Susanne Rudenstam
VD, Sveriges Träbyggnadskansli

Läs mer

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Läs mer

Jonas Fred Hell
VD, Fridh & Hell's Bygg

Läs mer

Martin Wänblom
VD, Innovatum Science Park

Läs mer

Program

Incheckning 🤝


10min

Inledning

Vår moderator Susanne Rudenstam, VD för Sveriges Träbyggnadskansli, inleder dagen med att blicka utåt - var står träsverige idag? 

15min

Tillverka i Trä - vad gör vi?

En kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin - vad har vi gjort hittills och vart är vi påväg? Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals Kommunalförbundger oss en uppdatering av projektet.

15min

Vad kan AI göra för träindustrin?

Med perspektiv från både industriellt byggande, inredning & design och forskning går vi igenom ett konkret case.

Medverkande är Ola Andersson, delägare WOUP, Magnus Hugo, kvalitetsansvarig & produktionstekniker på Södra och Lennart Malmsköld, doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.

15min

Bensträckare ☕

10min

Från CAD-modell till fysisk produkt

Torsten Hild, professor i möbeldesign vid Göteborgs Universitet och Samir Saba, möbeldesigner och CNC-operatör vid Steneby, kommer att berätta om CNC-beredning i praktiken med exempel från en workshop de hållit inom ramen för Tillverka i Trä.

15min

Hur kan AR/VR användas inom träindustrin?

Vi låter Thomas Pederson, professor vid Högskolan Väst, ta oss igenom begreppen och ge sin syn på hur detta kan användas framöver. Därefter kommer Jonas Fred Hell, VD på Fridh & Hell's bygg ge oss exempel på hur de redan idag drar nytta av tekniken.

15min

Reflektion av dagen

Lars Atterfors, ägare av Atterfors Consulting & rådgivare industriellt byggande vid Sveriges Träbyggnadskansliger tillsammans med Susanne en reflektion av dagen och en bild av hur vi tar oss framåt

5min

Paneldiskussion: Hur ska vi nå hållbarhetsmålen?

I en paneldiskussion diskuterar vi hur Tillverka i Trä kan bidra till att fler företag når hållbarhetsmålen. 

Medverkande är Martin Wänblom, VD på Innovatum Science Park, Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby och Anders Carlsson, teknik och FoU-chef på Derome.

20min

Avslutning

5min

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.