Anmäl dig här

16 mars 2022 10:00-11:30

Förutsättningarna för klimateffektivt byggande styrs i hög grad av byggnadsdesignen och de materialval som görs. Detta webbinar diskuterar hur strategier och grepp gällande arkitektur och byggnadsutformning samt konstruktion och materialval kan tas för en reducerad klimatpåverkan.

Genom Bengt Dahlgren AB och på beställning av oss i S2C projektet presenteras nu det tredje kunskapspaketet, ”Arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan”. 

 • Hur ges byggnaden givet föreslagen gestaltning och tänkt byggsystem förutsättningar att nå bästa klimatprestanda? Hur blir byggnaden effektiv med avseende på byggyta, funktionalitet och sambruksmöjligheter. Medges att byggnaden med små insatser kan anpassas till nya behov? Fångas cirkulära möjligheter vid etablering, i drift och inför en framtida avveckling? Tillämpas livscykelperspektivet i valet av material och lösningar?
 • I byggnadsdesignen. Hur undviker man överdimensionering och hur ser man till att konstruktionen blir optimal avseende materialåtgång? Hur tillämpas cirkulära principer såsom demonterbar konstruktion och möjligheter att nyttja återbrukat byggmaterial och komponenter?
 • I materialvalen. Hur ska man tänka, vilka produkter lämpar sig för återbruk och vilka material produceras med återvunnen råvara? Vad finns det för förnybara alternativ? Vad behövs för utvärdering och för att kunna göra klimatberäkning?

Detta webbinar bygger vidare på aktiviteter vi tidigare gjort. För den vetgirige finns vårt webbinar från den 28 april förra året eller guiden för klimateffektivt byggande att studera som uppvärmning :)

Målgrupp:

Vi vänder oss här till beställare, arkitekter, byggnadskonstruktörer och byggbranschens sakkunniga. Vi välkomnar beställare som vill utvecklas att efterfråga klimateffektiva lösningar men också alla funktionerna på den levererande sidan som vill utveckla sitt erbjudande.

När och var:
Den 16 mars kl 10:00-11:30. Webbinar genom Teams.

Agenda

10:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst

 • Presentation av kunskapspaketet - Anna Högberg, Maria Perzon och Gerda Ingelhag - Bengt Dahlgren AB
  - Bakgrunden och innehållet i stort
  - Designstrategier för minskad klimatpåverkan
  - Klimateffektiva material - vilka materialval kan vi göra?
  - Summering och slutsatser
    
 • Goda exempel som fångar strategier inom klimateffektivt byggande
  - Hoppets förskola elprojektering (återbruk/minimera/ biobaserat) - Bengt Dahlgren AB
  - Circular House - Casper Østergaard Christensen - 3XN
  - Masonite flexibla byggsystem - Tommy  Persson, Byggma group

   
 • Diskussion och frågor - Alla
      
 • Avslutning och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV

11:30  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319