Anmäl dig här

31 maj 2022 13:00-14:30

I detta webbinar presenteras kunskapspaketet "Arbetssätt och kompetenser till stöd för ett klimateffektivt byggande". White arkitekter har borrat i frågeställningarna och studerat kunskapsläget i omvärlden för goda råd. Nu är de redo att berätta!

Kunskapspaketet som utvecklats på beställning av oss i S2C projektet sätter fokus på följande områden:
* Livscykelperspektiv vid beslutsfattande
* Klimatdriven process
* Kompetens och samverkan för minskad klimatpåverkan

Kunskapspaketet, som är i formen av en rapport, studerar krav och  rekommendationer från våra myndigheter samt hämtar input och kunskap från andra projekt som gjort verksamhetsmässigt utvecklingsarbete inom aktuella områden. Detta webbinar redogör för rapportens innehåll.

Vi träffar Karin Hedén, Ulrika Nilsson och Andreas Eggertsen Teder från White arkitekter. Karin och Ulrika har arbetat med kunskapspaketet och Andreas ger ett kort inspel om arbetet med klimatstyrning i projekt inom LFM30. Från Agder Fylkeskommune berättar Hans Flöystad om hur de arbetat med utvärderingskriterier vid upphandling av totalentreprenaden för ett nytt fylkeshus i Agder.

Målgrupp:
Vi vänder oss här till beställare, arkitekter, byggnadskonstruktörer och byggbranschens sakkunniga. Vi välkomnar beställare som vill utvecklas att efterfråga klimateffektiva lösningar men också alla funktionerna på den levererande sidan som vill utveckla sitt erbjudande.

När och var:
Den 31 maj kl 13:00 - 14:30. Möte genom Teams.

Agenda

13:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg, Energikontor Väst 

 • Presentation av kunskapspaketet - Karin Hedén och Ulrika Nilsson, White arkitekter
  - Livscykelperspektivet genom LCA och LCC

  Hur arbetar man med LCA och LCC i byggprojektets olika skeden? Hur nyttjar  man metoderna för att jämföra olika alternativ och hur kan man arbeta med de båda i gemensam kraft?

  - Klimatdriven process
  Hur sätts mål och hur ställs kraven för att stötta klimatprestanda? Vad är en klimatbudget? Vad är rätt ambition för klimatprestandan? Vilka svar ger en benchmark av andra projekt? Hur får vi till processerna för klimatdriven upphandling, utvärdering och uppföljning?
  Inspel #1:
   Klimatstyrning i byggprojekt inom LFM 30 - Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter
  Inspel #2: 
   Utvärderingskriterier vid upphandling av nytt Fylkeshus - Hans Flöystad, Agder Fylkeskommune

  - Kompetens och samverkan
  Vilka är de kritiska och nya kompetenserna för omställningen av byggandet? Hur ska man tänka gällande samverkan internt och externt, inför och i byggprojektets olika skeden?
 • Diskussion och öppen frågestund - Alla
 • Kommande aktiviteter genom S2C - Peter Berg, EKV 

14:30  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319