Nu digitalt - anmäl dig här!

29 februari 10:00-11:15

Välkommen till online-workshop!


Välkommen till vår online-workshop där vi tittar på energianvändning i hamnar och analyserar konkreta fall tillsammans. Vi ser närmare på om det finns potential till energieffektivisering och ifall det finns kapacitet att erbjuda laddning av eldrivna fritidsbåtar i er hamn. Workshopen varvar föreläsningar med diskussioner.

I workshopen arbetar vi med följande frågor:

  • Vad är en effektanalys?
  • Hur går en energi- och effektkartläggning till för en hamn?
  • Vilken typ av laddning skulle hamnarna kunna erbjuda?

  Medverkar gör Petter Bergman och Pål Kindblom, energi- och klimatrådgivare verksamma på Bohuskusten.

  Under Båtmässan i Göteborg genomfördes workshopen live och vi vill nu ge fler chansen att tillsammans diskutera förutsättningarna, därför genomförs work-shopen via Teams, länk kommer någon dag innan.

  Om workshopen

  Workshopen hålls via Teams, länk kommer någon dag innan.
  Datum:
   den 29 februari
  Kl.
   10:00-11.15

  Anmälan görs här på anmälningssidan. Inga förberedelser krävs men det är välkommet att kontakta oss i förväg för att få hjälp att ta fram lättöverskådliga data för den egna hamnen och kunna ta med sig detta in i de gemensamma diskussionerna under workshopen.

  Sista anmälningsdag: 27 februari

  Målgrupp:
  Fritidsbåtshamnar längs kusten i Agders Fylkeskommune, Fyrbodal och Göteborgsregionen, vi kommer att fokusera på analys av nuvarande energianvändning och de möjligheter som kan finnas för laddning av eldrivna fritidsbåtar.


  Kontaktpersoner


  Karsten Aust
  , Agders Fylkeskommune
  mail:
   karsten.aust@agderfk.notel: +47 47461900

  Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
  mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

  Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
  mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se- tel: +46 31 335 53 77


  Nu digitalt - anmäl dig här!

  Bakgrund
  Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.