Till anmälan

23 mars 13:00 - 14:30


Välkommen till ett seminarium med tema artificiell intelligens!

Vilka nya möjligheter får vi med artificiell intelligens? Och hur kan den nyttjas i ditt företag? Inriktningen på dagens seminarium är AI för biomarina näringar, till exempel företag inom vattenbruk och livsmedelsindustri, men även  företag inom andra branscher är välkomna att delta. 

Under träffen kommer Anders Thoresson, AI Change Agent på AI Sweden, översiktligt beskriva vad AI är – bortom Hollywoods science fiction-skildringar  – och varför data är en viktig förutsättning för AI. Men framför allt kommer han att ge inspirerande exempel på hur AI:s förmågor skapar nytta i företag och andra organisationer. Som avslutning öppnar vi upp för en diskussion om AI:s möjligheter med exempel från näringslivet inom den blå bioekonomin.

I rollen som AI Change Agent på AI Sweden har Anders Thoresson i uppdrag att stötta små och medelstora företag i en hållbar omställning med AI som verktyg. AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige. Mer information finns på AI Sweden

Till anmälan

Info

Målgrupp: Den här föreläsningen passar både dig som är nyfiken på hur AI växer fram och vilken betydelse den kan få för ditt företags utveckling.

Webbinariet är kostnadsfritt och anordnas inom projektet Samverkansplattformen Biomarina näringar. Läs mer om projektet nedan.

Möteslänk: Klicka här för att ansluta

När: 2
3 mars, 13.00-14.30

Till anmälan

Arrangeras av

Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar

Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle.

Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel.

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.