Till anmälan

29 mars 2022 09:00-15:00

Additiv tillverkning = hållbar tillverkning?

Intresset för Metallbaserad 3D-printing eller additiv tillverkning har ökat lavinartat de senaste 10 åren. Att tillverka produkter i metall med denna lager-på-lager-princip har många fördelar och skapar helt nya möjligheter för tillverkningsindustrier inom många branscher. Men hur står sig denna nya tillverkningsteknik ur ett hållbarhetsperspektiv?

Ta chansen och var med på denna dag där vi kommer diskutera metallbaserad 3D-printing och hållbarhet. Vilka hållbarhetsutmaningar står industrin inför? Finns branschspecifika utmaningar? Vilka möjligheter och utmaningar finns med 3D-printing i metall gällande hållbarhet? Hur kan man genomföra livscykelanalyser för additivt tillverkade komponenter, hur kan man använda additiv tillverkning för att reparera och återbruka? Vilka är utmaningarna kring prestanda för att ge samma livslängd och tillförlitlighet som traditionella tillverkningsmetoder? Detta är några av de frågor som tas upp på event.

Dagen börjar i det breda gällande hållbarhetsutmaningar inom industriella tillämpningar och slutar i fokus på specifika processer som demonstreras på PTC - Produktionstekniskt Centrum.

Medverkande företag: GKN Aerospace, Sandvik Additive Manufacturing, Siemens Energy, Procada, FKG, Högskolan Väst och fler kommer att läggas till, listan uppdateras löpande.


Info

Målgrupp: Det här seminariet riktar sig till dig som redan är bekant med 3D-printing och vill förstå mer kring hur denna teknik kan möta hållbarhetsutmaningar.

Seminariet är kostnadsfritt och anordnas av Högskolan Väst och Innovatum Science Park inom ramen för PTC – Produktionstekniskt Centrum. Läs mer om PTC

Var: Produktionstekniskt Centrum

När: 29 mars 2022

Tid: 09.00-15.00

Kontakta leif.johansson@innovatum.se vid frågor.

Till anmälan

Schema

09:00

Välkomna och förmiddagspass

 • Metallbaserad 3D-printing och hållbar utveckling - det breda perspektivet med AM som lins
  – Högskolan Väst & Ansys, Cambridge (UK)
 • Hållbarhet går från önskemål till krav i fordonsindustrin
  – Fordonskomponentgruppen FKG
 • Sustainability work at Volvo Cars
  – Volvo Cars
 • Sustainability at Sandvik 
  – Sandvik Additive Manufacturing

Fikapaus med nätverkande

 • ”Rapid Burner Tip Repair” AM reparation med tillhörande LCA
  – Siemens Energy
 • 3D-printing av kritiska komponenter med slutna materialkretslopp
  – Procada
 • Hållbarhetsanalyser av AM på GKN Aerospace
  – GKN Aerospace
 • Welding based AM as an enabler for high deposition rate produced light weight components
  – Högskolan Väst
Read more
12:00

Paneldiskussion gällande frågor kopplade till förmiddagens presentationer

12:30

Lunch

Enklare gemensam lunch

Read more
13:30

Öppet hus - PTC

Möjlighet att bekanta sig med AM-processer relaterade utrustningar, personer och process på PTC. Här kan nämnas ett antal utrustningar för olika typer av AM men också utrustningar för 3D-röntgen (CT scanner), provutrustningar osv.

Read more